aydınlatma tasarımcısıGüneş
en önemli enerji, ışık ve ilham kaynağımız…

Yaşam döngüsünün devamı ve insanın günlük gereksinimlerini yerine getirebilmesi için ışığa gerek duyulur.

aydınlatma tasarımcısı

nasıl çalışırız

1.Aşama;
Yeterli ve Gerekli Bilginin Toplanması    

Bu aşamada, mimar ve yatırımcının projeye dair istek ve ihtiyaçlarının, bunun yanı sıra projenin yapısı, işlevi ve konumu, planlanan aydınlatma bütçesi ve kullanıcı gereksinimleri gibi bilgilerin de en iyi şekilde analizinin yapılması gerekmektedir. Zira bu analiz neticesine göre projenin ana teması oluşturulacaktır. Bilgi alışverişinin yanı sıra diğer aşamalara geçilebilmesi için tüm argümanlar ( projeler, görseller, kullanılacak malzeme bilgisi vs. ) temin edilmelidir.

2. Aşama;
Konsept Tasarım    

Konsept dosya öncelikle nasıl bir tasarım düşünüldüğünü, bu tasarım ile hedeflenen sonuçların ne olduğunu açıklar. Bu aşama, mimarın düşünce ve isteklerinin aydınlatma çözümüne dönüştürülmesidir. Konsept Tasarım skeçler, uygulama örnekleri ve fotoğraflarla tasarımcı ve mimarın projeye dair fikir üretmelerine yardımcı olur ve proje bu aşama üzerinden geliştirilir.

aydınlatma tasarımcısı

1. Aşama Gerekli Bilgilerin Toplanması

aydınlatma tasarımcısı

2. Aşama Konsept Tasarım

aydınlatma tasarımcısı

2. Aşama Konsept Tasarım

aydınlatma tasarımcısı

2. Aşama Konsept Tasarım

3. Aşama;
Şematik Tasarım    

Konsept tasarımın kararının verilmesinin ardından şematik tasarım aşamasına geçilir. Bu aşamada, koordinasyon toplantılarındaki görüşmeler ve mimari talepler doğrultusunda, aydınlatma hesapları yapılarak, seçilen konseptin hangi armatürler ile sağlanabileceği, bu armatürlerin plan, kesit ve görünüşler üzerinde nereye konumlanacaklarının bilgisine yer verilir. Eğer ışık senaryoları ve aydınlatma kontrolü kullanılacak ise bu aşamada karar verilir ve geliştirilir.  

3. Aşama Şematik Tasarım

3. Aşama Şematik Tasarım

aydınlatma tasarımcısı

3. Aşama Şematik Tasarım

aydınlatma tasarımcısı

3. Aşama Şematik Tasarım

3. Aşama Şematik Tasarım

4. Aşama;
Tasarım Geliştirme ve İhale Dosyası Oluşumu    

Tasarım detaylarının hazırlandığı bu aşamada, seçilen armatürlerin plan ve kesitlerde nereye konumlanacağını, kullanılacak armatürlerin teknik özelliklerini, kullanılacak lamba tip ve renklerini ve varsa armatürlerde kullanılacak aksesuarlar tüm detayları ile belirtilir.  Aydınlatma kontrol projeleri hazırlanır. Projeye ait görselleştirme çalışmaları ve ihale dosyasının hazırlanması bu aşamada oluşturulur.

4. Aşama Tasarım Geliştirme ve
İhale Dosyası Oluşumu

4. Aşama Tasarım Geliştirme ve İhale Dosyası Oluşumu

4. Aşama Tasarım Geliştirme ve
İhale Dosyası Oluşumu

4. Aşama Tasarım Geliştirme ve
İhale Dosyası Oluşumu

4. Aşama Tasarım Geliştirme ve
İhale Dosyası Oluşumu

4. Aşama Tasarım Geliştirme ve
İhale Dosyası Oluşumu

5. Aşama;
Kontrol ve Saha Danışmanlığı    

Bu çalışma ile projenin konsept ve şartname dosyasında yer alan her detayının sahada doğru uygulanması sağlanır. Satın alma sürecinde yüklenicinin temin edeceği armatürlerin teknik özellikleri ile projede belirtilenlerin uygunluğu kontrol edilir. Montaj süresince montaj detaylarının doğruluğu denetlenir ve gerekli armatür-ışık ayarları gerçekleştirilir.  Gerekli periyodlarda saha ziyaretleri yapılarak uygulama ekibinin süreci sorunsuz devam ettirmesi sağlanır.

5. Aşama Kontrol ve Saha Danışmanlığı

5. Aşama Kontrol ve Saha Danışmanlığı

5. Aşama Kontrol ve Saha Danışmanlığı

5. Aşama Kontrol ve Saha Danışmanlığı

5. Aşama Kontrol ve Saha Danışmanlığı

5. Aşama Kontrol ve Saha Danışmanlığı

Biz KimizTasarımlarımızda insan odaklı yaklaşımlar ile kişilerin görsel, duygusal ve biyolojik fonksiyonları göz önünde bulundurarak, insan için daha kaliteli ve konforlu yaşam ve çalışma alanları yaratmaktayız.

Nasıl Çalışırız

Projelerimiz

Blog

ALD Aydınlatma Proje ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti
  • Emek Mah. Ordu Cd. Kent Life Sitesi A1-4 Blok D.9 Sancaktepe İstanbul

  • T: +90 216 372 48 28

  • F: +90 216 372 48 27

  • E: info@aldaydinlatma.com

Yapay ışıklandırma ile yapılarda ışık ve gölge oyunlarının dengesinin en iyi şekilde yansıtılmasını, park, bahçe ve peyzaj alanlarında güvenlik, tanınırlık ve bilinirliğin en üst düzeyde tutulmasını, mekânın ve mekândaki objelerin doğru bir şekilde algılanmasını sağlayabilmek için doğru ışık kaynaklarının seçilmesi ana felsefemizdir.  

Bize ulaşmak için
ALD ( Artificial Lighting Design) Aydınlatma, 2010 yılında Yüksek Mimar Onur YİĞİT, Elektrik Mühendisi Ebru ÖZLÜ ve yüksek lisansını Yapı Fiziği Bölümü’ nde aydınlatma konusunda tamamlayan Elektrik Mühendisi Dilek ŞAHİN tarafından marka bağımsız aydınlatma tasarımı ve aydınlatma danışmanlık hizmeti verebilmek amacıyla kurulmuştur. 2014 yılından itibaren ise,  Dilek ŞAHİN ve Ebru ÖZLÜ tarafından yönetilmektedir.

Bizler, aydınlatmaya ait “Uluslararası Aydınlatma Standartları’ nın” belirlediği kurallar ve tekniklerin yanı sıra gerçekleştirdiği mimari aydınlatma tasarımlarında öncelikle aydınlatılacak konuyu,  biçimsel ve işlevsel özelliklerinden yapısal özelliklerine kadar geniş bir alanda ele almaktayız.

Oluşturulacak tasarımın bir yandan mimari karakter ve kullanışa uyarken, bu tasarımı sağlayacak ışık kaynaklarının da olabildiğince mimari ile bütünleşmesine, biçim, gereç, renk ve konum bakımından mimariye uyum sağlamasına özen gösteririz. Bunun yanı sıra projelerimizde yatırım maliyetlerinin ve işletme maliyetlerinin de göz önüne alındığı enerji verimli, çevre ile dost ve sürdürülebilirlik ilkesi ile tasarımlar yaratmayı hedeflemekteyiz.

Aydınlatmanın kullanıcısının esas itibariyle insan olduğu, bu nedenle, aydınlatma tekniği ile ilgili yapılan çalışmalarda sadece objektif ölçümleri değil, sübjektif değerlendirmeleri de dikkate alarak aydınlatma tasarımında belli aydınlık düzeyleri ve parıltı oranlarının hedeflenmesinin yanı sıra, kullanıcıların görsel algılarını, psikolojik duygu ve düşüncelerini de dikkate almaktayız.
Herhangi bir marka temsilciliğimiz veya üretici firma ile ortaklığımızın olmaması bizlere projelerimizde esnek davranabilmemizi ve her projeye kendisine özel bir kimlik verebilmemizi, dolayısıyla yaratıcı çalışmalar ortaya çıkarabilmemizi sağlamaktadır. Bizler mimari ofisin, projedeki diğer disiplinlerin ve yatırımcının istek ve ihtiyaçlarını iyi analiz edip, mimari ile uyumlu çözümler üretmekteyiz.

ALD Aydınlatma olarak, teknik konulardaki bilgimiz, tecrübemiz ve yaratıcı kimliğimiz ile çözüm ortağınız olmaya hazırız.


Aydınlatma; bir ışık kaynağının bir nesneye ya da belirli bir çevreye ışık yollayarak onun görünürlüğünün sağlanması anlamına gelir.” Aydınlatma,  kısa tanımı ile “nesnelerin ve çevrenin gereği gibi görülebilmesini sağlamak amacı ile ışık uygulamak” tır.

“Aydınlatma Tasarımı; aydınlatma teknik ve kurallarının, bilimin, sanatın, mekan eylemlerinin, tercihlerin ve daha önceki deneyimlerin kullanılarak binaların veya mekanların aydınlatılmasıdır.” Aydınlatma Tasarımı, kısa tanımı ile “insanın çevresini aydınlatma sanatı ve bilimidir.”

Aydınlatma Tasarımcısı; mekan kullanıcılarının ihtiyaçlarını ortaya koyan  ( fiziksel ve duygusal konfor; esneklik, ambiyans, fonksiyonellik, güvende hissetme vb. ), tasarım için en uygun olan enerji etkin ve ekonomik ürün seçimi yapan  ( enerji tasarrufu, uzun ömür, minimum materyal kullanımı, çevreye duyarlı ürün seçimi ), fonksiyon ve estetiği birleştirerek yenilikçi aydınlatma çözümleri üreten, iç mekan ve dış mekanda çözüm bekleyen aydınlatma sorunlarına cevap veren, mimari yaratıcılığı ve fonksiyonelliği destekleyip güçlendiren aydınlatma planları oluşturan kişidir.”

“Aydınlatma Tasarımcısı; toplam maliyetleri minimize eden ve mümkün olan en iyi enerji tasarrufunu sağlayan aynı zamanda da yapısal ve estetik kısıtlamalar içinde olabilecek en iyi görme ve ısı performansını sağlayacak objektif bir tasarım çözümü sunan, enerji verimliliği sağlanabilmesi için mekanın gün ışığından ne kadar faydalanabildiğinin analizini iyi yapan ve tasarımlarını aydınlatma kontrolü ile birleştirebilen kişidir.” Unutulmaması gereken en önemli konu şudur ki, “Aydınlatma yapmadan veya yetersiz aydınlatma yaparak aydınlatma tasarrufu yapılır! Ancak enerji tasarrufu yapılmaz!